Din sökning innehåller för få tecken

Case: Byte av en bankreskontra - hjärtbyte

Vi hjälpte en av Sveriges största banker att kvalitetesäkra sitt kärnsystem - (bankreskontra) byte. Projektet pågick över ett år och under denna tiden fortsatte verksamheten (inlån, betalflöden och kreditkortshantering) att fungera som vanligt. Läs om hur projektet  och lösningen blev en succé, baserad på trygg kvalitetssäkring.

Utmaning

Det är oerhört utmanande att byta ut en banks hela kärnsystem, med omfattande integrationer och flera tjänstelager. Detta case handlar om ett sådant projekt. Då projektet skulle pågå under en längre tid (över ett år), med många delleveranser, identifierades tidigt en utmaning med kontinuerlig testande och en stegrande testomfattning. Detta innebar stora utmaningar med att säkerställa funktion och lösning på ett erforderligt sätt.

Bakgrund

Att Kunden var i behov av att byta ut sitt kärnsystem berodde bland annat på att kompetensen kring systemet var lågt och att banken var den enda kunden av leverantörens system. Driftkostnaderna var till följd av detta höga och något behövde göras på sikt. Ett systembyte var därför ett faktum.

Lösning

Då ett hjärtbyte i en bank är en väldigt omfattande operation, som inbegriper många kritiska finansiella flöden valde banken att köpa in ett standardsystem. Ett stort arbete inleddes för att kartlägga samtliga aktiviteter projektet behövde utföra. Denna aktivitetsmassa blev så stor att ett program etablerades. Detta program omfattade stora delar av befintlig funktionalitet - såsom vardagsbank, inlåning och betal- och kreditkort. Självklart innefattades även exempelvis konvertering av alla befintliga kunder och produkter samt alla kopplingar till svensk infrastruktur.

Kvalitetssäkring är stort och omfattande och kan inbegripa såväl arbetsprocesser och arbetsmetodik, som releaseförfarande och testning. För att få grepp om detta genomfördes en omfattande analys av leveransplan, arbetsprocesser, funktionell omfattning, teknisk omfattning och migrering (samt mycket mer) redan i projektets inledning.

Det var viktigt för projektet att skapa denna gemensamma förståelse av samtliga ingående delar för att formulera en gemensam teststrategi mellan banken och den externa leverantören. Detta gjordes tillsammans, vilket var en stor framgångsfaktor. Att etablera ”Way of Working”, där ansvarsområden tydligt var beskrivna samt HUR tester skulle genomföras och bedrivas visade sig väldigt centralt.

Teststrategin illustrerade bland annat vilka typer av tester som skulle genomföras för att mäkta med den ökande testomfattningen i takt som leveranserna ökade. I samband med detta skapades även en strategi för testautomatisering. Genom att automatisera tester tar vi hand om stora mängder regressionstester som för människor är segdragna och frigör därmed resurser för mer högvärdigt kvalitetssäkringsarbete som inte kan ersättas med automatiska tester. Dessa tester kördes med olika frekvens. Ibland en gång om dagen och ibland flera gånger om dagen, beroende på antal leveranser till någon av de många testmiljöerna och/eller vid ny release.

Resultat

Under hela detta "hjärtbyte" fortsatte verksamheten (inlån, betalflöden och kreditkortshantering) att fungera som vanligt. Efteråt upplevde varken kunder eller banktjänstemän några problem. De enda som i slutänden är de som noterat en skillnad är de som räknar hem de monetära vinsterna av att det nya systemet är på plats. En succé baserad på trygg kvalitetssäkring.

Vi hjälpte banken på resan mot att skapa ekonomisk trygghet för sina kunder genom att byta ut deras kärnsystem. Hur kan vi hjälpa ditt företag?