Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre! Genom att besöka vår webb accepterar du att vi kan placera cookies på din enhet. Läs mer
Din sökning innehåller för få tecken

SAP som ny systemlösning

När en stor global livsmedelstillverkare stod inför en nyimplementation av ett nytt affärssystem föll valet på SAP. Den nya systemlösningen var mycket omfattande och skulle användas på kundens samtliga anläggningar i Sverige. Lösningen innefattade processer som produktion och produktionsplanering, försäljning och distribution, inköp, finans samt service och underhåll. Som systemimplementatör använde man sig av en global konsultjätte.

Redan tidigt i projektets uppstart blev det tydligt att kunden behövde hjälp att driva projektet från sin sida. Det krävdes gedigen erfarenhet av projektledning, testledning, kravledning, metodexpertis och lösningskompetens både för att säkerställa kundens eget ansvar i den globala leveransen gentemot systemimplementatören, men även för att säkerställa en hög kvalitet och relevans i kravställningen. Att förstå och i vissa fall också utmana föreslagna lösningar. För detta tog kunden in ett team på 6-8 personer från Zington som under ca 3 år drev projektet i partnerskap med kunden i roller som bl.a. projektledare, testledare, lösningsrådgivare och processexperter.

Med god förståelse för kundens affär och gedigen erfarenhet av SAP-lösningar och implementationer kunde vi säkerställa att kunden blev en bättre beställare och kravställare och att projektet drevs på ett effektivt sätt. Detta var ett långsiktigt samarbete där vi fick arbete mycket nära vår kund i ett partnerskap som vi tror var en av framgångsfaktorerna för en mycket lyckad implementation och utrullning.

Om du är nyfiken på att höra mer om hur vi hjälper våra kunder att växa med hjälp av affärssystem, hör av dig!