Hoppa till innehåll
Agilt

3 metoder för att effektivisera agila team

Har ditt team problem med att stories bara nästan blir klara innan sprinten är slut? Upplever du att era estimat spricker allt för ofta? Känns standup-möten enbart som en avrapportering? Om du känner igen dig är du inte ensam om dina upplevelser. Att skapa effektiva arbetsprocesser är komplicerat och lite av ett dilemma i många team. Men det finns lösningar och metoder för att råda bot på bekymret. Vi listar 3 metoder för att undvika vanliga problem.

En grupp personer runt ett bord.

Optimera flöde före resursoptimering 

Fokusera på att ditt team slutför saker, istället för att inrikta sig på att hålla varje teammedlem så upptagen som möjligt. Optimerat flöde bör gå före resursoptimering. Med hjälp av detta mindset är det lättare att rikta teamets fokus till att färdigställa stories, istället för att fylla väntan och ledtider med att påbörja nya stories. På så vis kan olika kompetenser i teamet samverka mot målet att färdigställa redan påbörjat arbete. 

Använd pull, istället för push - för starkare engagemang

Ge teamet möjlighet att själva ta in arbetsuppgifter (pull) för nästkommande sprint, istället för att bestämma utifrån (push). Det leder till större engagemang och bättre ägarskap över scope. Chanserna att ditt team får en förutsägbar output över tid ökar nämligen om teamet själva äger sin sprintplanering och valet av sprint-scope.  

Undvik fallgropar 

Det är lätt att använda sig av agila ramverk och metoder för att andra gör det. Fråga dig istället vilka problem din organisation försöker lösa och anpassa arbetssätt efter typ av problem. Det är exempelvis vanligt att genomföra standup-möten som övergår till att vara avrapporteringsmöte till chefer eller utvecklas till möten där lösningar diskuteras. Det kan vara lätt att genomföra möten och metoder på ren rutin, men det viktigt att påminna sig om vilka problem vald arbetsmetod syftar till att lösa. 

Se vårt erbjudande

Vill du ha veta mer? Hör av dig!

Carin Norling

Carin Norling

Affärsansvarig Test & Kvalitet
Anders Eng

Anders Eng

Affärsansvarig Test & Kvalitet

Relaterat innehåll