Hoppa till innehåll
Digital design

Zington transformerar affärsplattform med UI & UX åt välkänt mjukvaruföretag

När mjukvaruföretaget, som levererar affärssystem till bland annat HR-branschen, påbörjade utvecklingsprojektet var syftet att skapa en ny generation av användargränssnitt (UI) och användarupplevelser (UX) för deras affärssystem. För att realisera detta med uppdaterad design och förbättrad användarupplevelsen, vände de sig till Zington. Företaget hade tidigare genomfört ett varumärkesprojekt och uppdaterat företagets grafiska profil. De ville att det nya gränssnittet skulle spegla den nya profilen för en enhetlig upplevelse och lägga grunden för att fortsätta utveckla och förbättra användarupplevelsen.

En hand, dekorerad med nagellack, skissar fram förbättringar för användargränssnittet i affärsplattformen.

Effektivisering genom designsystem i utvecklingsprocessen 

Med införandet av ett designsystem strävar bolaget efter att effektivisera utvecklingsprocessen och säkerställa en konsekvent, enhetlig design. Målet är att detta ska bidra till att göra affärsystemet mer modernt och ledande inom sitt område. Zington fick uppdraget att skapa en bas och struktur för ett designsystem i Figma. Detta system skulle sedan användas av Product Owners och Business Analysists på produktutvecklingsavdelningen internt.  

Vi uppskattar det professionella arbete som Zington utfört i nära samarbete med vår produktavdelning för att skapa en designplattform baserat på Figma såsom en del i projektet. Att skapa rätt förutsättningar för att skapa effektiva, enhetliga och förenklade flöden med positiva användarupplevelser är ju en nyckel för framtidens affärssystem.
- CEO på företaget

Implementering av skräddarsytt designsystem med Figma 

Ett team från Zington bestående av en UX och en UI designer gav uppdraget. Projektet startades med en workshop där viktiga nyckelroller hos mjukvaruföretaget, Product Owners, Business Analysts och utvecklare fick lära sig om Figma för att skapa en förståelse för värdet av ett designsystem och hur det skulle kunna förändra det nuvarande arbetssättet. I och med att uppdraget initialt begränsats till en månad skapades en uppdragsbeskrivning för att bekräfta vilka åtgärder som fick plats i den första etappen.  

Efter en månad stod ett designsystem i basutförande klart i Figma med anpassningar till de specifika krav som bolaget haft på komponenterna. Utifrån den nya grafiska profilen uppdaterades och anpassades den visuella designen för såväl affärssystemet som den tillhörande mobilappen. För att ytterligare stödja användningen av designsystemet och Figma, utvecklades också detaljerade guider. Dessa guider optimerades genom flera iterationer, där både instruktioner för systemet och Figma genomgick användningstester och justerades. Syftet var att skräddarsy resultatet så att det passade bolagets specifika behov och sättet de ville använda och dra nytta av sitt system. 

Effektivare utvecklingsprocess med ledande modern design 

Som ett direkt resultat av projektet kan bolagets Product Owners och Business Analysts nu använda det nya designsystemet för att beskriva utvecklingen av systemflöden på ett mer effektivt och precist sätt. Detta system möjliggör för utvecklarna att återanvända komponenter, vilket bidrar till en mer enhetlig och sammanhängande struktur över hela systemet. Dessutom har införandet av en ny visuell design förbättrat systemets moderna känsla. Detta nya utseende är i linje med den nya grafiska profilen och varumärkespositioneringen som företaget tidigare utvecklat tillsammans med sin varumärkesbyrå. 

Det har varit inspirerande och lärorikt att arbeta tillsammans med Zington. De satte sig snabbt in i vår produkt och tog fram en ny design som ger en modern och harmonisk upplevelse, som fortfarande andas vårt företag. Under projektets gång har de varit lyhörda för input och våra behov och vi har haft en bra dialog. Nu ser vi fram emot att börja använda designsystemet och att se deras arbete förverkligas!
- Business Analyst på företaget

Behöver ni hjälp med användarcentrerad design och agil utveckling? Välkommen att kontakta mig!

Tommy Marshall

Affärsansvarig UX & DesignRelaterat innehåll