Din sökning innehåller för få tecken

Tillgänglighet

Att skapa tillgänglighet i en tjänst innebär att göra den inkluderande och användbar för alla. Användbarheten gäller både design, teknik och innehåll. Avsikten med att ställa krav på tillgänglighet är att alla, även den som har nedsatt syn, hörsel, rörlighet, eller någon annan funktionsvariation, ska kunna ta del av informationen och tjänsterna på lika villkor. För att uppnå det kan vi behöva anpassa tjänster eller webbsidor så att det är möjligt att använda någon form av teknologiskt hjälpmedel för att läsa eller skriva text, fylla i formulär och navigera med hjälp av tangentbordet.

Bättre digital tillgänglighet är just nu på väg att bli allt viktigare. Snart, 28 juni 2025, kommer nya hårdare lagkrav som gäller privata aktörer. Lagen innebär att alla nya digitala tjänster som riktar sig till allmänheten måste uppfylla vissa tillgänglighetskrav enligt de internationella standarderna WCAG 2.1 och EN 301549. Privata företag behöver därför se över och anpassa sina digitala lösningar, så att de inkluderar alla användare och kan undvika att diskriminera på grund av funktionsvariationer.

När ni förbättrar tillgängligheten ökar ni inte bara antalet användare som kan dra nytta av era tjänster, även lojaliteten och konverteringsgraden för befintliga användare blir högre.

Inom tillgänglighet hjälper vi ditt företag med

  • Nulägesanalys
  • Coachning och stöttning
  • Utbildningar inom tillgänglighet och inkludering
  • UX, design och utveckling av tillgängliga tjänster
  • UX Writing och tillgängliga texter
  • Förvaltning av tillgänglighet

Våra kurser inom tillgänglighet

Tillgänglighetsexperter

Vårt team av designers och utvecklare har lång erfarenhet och jobbar redan idag med att analysera och anpassa digitala tjänster för full tillgänglighet. Vi har också experter med fokus på olika delar av tillgänglighet inom utveckling, UX-design, digital design och skrivande.

Våra experter stöttar dig genom hela processen med sin djupa kunskap inom området. De känner väl till de lagar och riktlinjer som berör dina tjänster. De kan också utbilda dig och andra i hur du tillämpar tillgänglighet, inkludering, internationella standarder och lagkrav.