Din sökning innehåller för få tecken

Bonnierförlagen: Digitalisering, från 0 till 100

I mer än 100 år har Bonnierförlagen skapat, förädlat och delat berättelser. Idag är de ett av Sveriges största förlag. Varje år bearbetar de tusentals manuskript, utan något system som stöttar upp processen. Vi hjälpte till att kartlägga arbetet för att sedan realisera det i ett nytt system. Idag har Bonnier ett nytt verksamhetsstöd som effektiviserar deras arbete.

Utmaningen

Med ett inkommande flöde på drygt 8 000 manus per år som skulle granskas och hanteras var möjligheten att hitta guldkornen minst sagt utmanande. Dessutom sändes endast 10 % av dessa manus i digitalt format.

Följden blev långa och ineffektiva ledtider – till en hög kostnad. Att Bonnierförlagen består av flera mindre företag som alla hade sina individuella processer och behov gör det ännu mer komplext.

Hanteringen av inkommande manus började bli ohållbar och Bonnierförlagen visste att de behövde förena förlagen i en digital process. Men, hur skulle de lyckas tillgodose alla förlagens specifika behov?

Lösningen

Bonnierförlagen sökte en partner som kunde stötta dem genom denna kritiska omställning – från ax till limpa. Eller i detta fall, från inkommande manus till slutgiltigt besked till författaren.

Som alla projekt borde börja, djupdykte vi ner i nuläget tillsammans med användarna och granskade behoven. Både de uttalade och de outtalade.

Baserat på den input vi fick, skapade vi en digital användarvänlig plattform som hade kompromisslöst fokus på förenklad kommunikation mellan parterna. Inget utrymme lämnades för onödigt brus..

Resultat

Genom digitaliseringen av Bonnierförlagens manushantering har tid frigjorts till annat och framför allt har kvalitetssäkring av inkommande manus säkrats. Och, kanske viktigast av allt; digitaliseringen av manushanteringen har förenat alla Bonnierförlagen på en gemensam arena.

Resultatet kan också sammanfattas i tre ord; Enkelt, snabbt och effektivt.  

Vill du höra hur vi kan hjälpa er med användarcentrering? Hör av dig!