Din sökning innehåller för få tecken

Utveckling av ny leverantörsportal med hjälp av SAP

En av Sveriges största dagligvaruhandlare har ett långvarigt partnerskap med oss och använder våra konsulter för att driva utveckling på bland annat sin E-handelsplattform. Ett partnerskap som byggts upp under åren av vår utmärkta leverans som utförts genom att bland annat tillhandahålla roller som Kravanalytiker, Projektledare och Lösningsarkitekter.

När kunden behövde effektivisera sin hantering av externa leverantörer gjordes detta tillsammans men oss och en leverantörsportal byggdes baserat på SAP. Vi ansvarade för hela resan och bistod med kompetens inom Processutveckling, Integrationsarkitektur och även inom Förändringsledning, då uppdraget inte bara innebar ett förändrat arbetssätt för kunden utan även för kundens leverantörer.

Partnerskapet fortskrider och vi jobbar just nu med att hjälpa kunden med dess roadmap på både SAP C/4-plattformen men även inom delar av SAP S/4HANA.

Om du är nyfiken på att höra mer om hur vi hjälper våra kunder att växa med hjälp av affärssytem, hör av dig!