Din sökning innehåller för få tecken

Enterprise Implementation Support

När du ska införa ett nytt ERP-system är det viktigt att du som kund kan förmedla din verksamhets behov till implementatören av systemet. Samtidigt krävs det att systemimplementatören kan förmedla hur systemet kan möta era krav och behov. När denna kommunikation misslyckas uppstår fel, förseningar och uteblivna effektmål. Vårt erbjudande Enterprise Implementation Support (EIS) ger dig en partner som står på din sida och säkerställer att ni förstår era leverantörer och att de förstår er.

Genom EIS-konceptet finns vi på Zington till för er. För att säkerställa att kommunikationen mellan parterna blir korrekt på ett effektivt sätt. Som support vid implementationen finns vi där genom hela transformationsprocessen. Vi ser till att ni får tillgång till den kunskap och erfarenhet som ni behöver för att lyckas. Vi sätter upp strukturer och processer, leder förändring, vi ifrågasätter estimat, kvalitetssäkrar lösningsförslag och styr upp acceptanstester från alla parter, inklusive din systemleverantör och systemimplementatör. Som resultat kommer systemlösningen få ett bättre mottagande av din organisation. Vi säkerställer att de effektmål ni har satt för er verksamhet verkligen uppfylls.

Vi finns där genom hela processen och ser till att du och din verksamhet får tillgång till rätt erfarenhet, kunskap och verktyg. Vi ser också till att din projektorganisation sätts upp korrekt och att förändringsresan hanteras. När ni väljer EIS hjälper vi er att bli en bättre beställare och skapar de rätta förutsättningarna under hela resan.