Din sökning innehåller för få tecken

Ledning & Styrning

Att leda är att ta ansvar. Att styra är att säkra resultat. Vikten av effektiv ledning och styrning är extra stor på en snabbrörlig marknad och i en föränderlig värld. Vi på Zington stöttar dig som ledare och dig som representant för ledningar i ditt viktiga arbete.

Varje dag behöver ledare fatta operativa och taktiska beslut. Då gäller det att ha strategierna på plats. För att effektivt kunna leda behöver du ha dem som rättesnören. För att effektivt kunna styra behöver du dessutom ha metoder och modeller på plats. För att effektivt kunna leda och styra behöver du ta avstamp i faktabaserade beslutsunderlag. 

Vi på Zington erbjuder dig effektivt stöd i ledningen och styrningen av din verksamhet, dina förändringsprogram och dina projekt. Vi stöttar dig i din agila transformation och in i den agila världen och det agila synsättet. Vi skapar strukturer och underlag som ger dig rätt förutsättningar. Vi coachar dig och dina medarbetare mot tydliga resultat och definierade effektmål. 

Inom ledning & styrning hjälper vi ditt företag med

  • Ledningsstöd – strategier, affärsarkitektur, förstudier, upphandlingar, utredningar, business case; i syfte för ledare och ledningar att kunna fatta medvetna faktabaserade beslut 
  • Projekt- och förändringsledning – operativ ledning av verksamhets- och IT-program och projekt som en del i din digitalisering och din transformationsresa 
  • Verksamhetsutveckling – strategisk och taktisk ledning för att utveckla din verksamhet och dina processer genom ökad effektivitet och digitalisering 
  • Produktledarskap – produktägare/produktchef förstår både verksamhetens behov och kundnytta och kan därmed prioritera och leda utvecklingsteamet för att möta era affärsmål.