Hoppa till innehåll
Kvalitetssäkring

Per Norstad, QA Manager, delar sina insikter från stort IT-projekt på SJ

Per Norstad har jobbat med kvalitetssäkring i hela sitt yrkesliv, sedan 90-talet. Just nu arbetar Per som Quality Assurance (QA) Manager i ett stort IT-projekt på SJ, där han har optimerat kvalitetsarbetet för ett nytt bokningssystem. Han betonar särskilt vikten av att investera i test och kvalitetssäkring från start för att genomföra stora projekt framgångsrikt. Här delar Per med sig av sina insikter och erfarenheter från sitt yrkesliv inom QA.

Per Norstad, iklädd en rosa skjorta, står på en balkong på Zingtons kontor och njuter av en solig dag med klarblå himmel.

Hej Per! Berätta lite om dig själv och vad du jobbar med.

Sedan tre år tillbaka har jag axlat rollen som QA Manager i ett stort IT-projekt på SJ. I början av projektet hade jag aldrig kunnat drömma om vilken häftig resa vi skulle få vara med om. Jag har jobbat inom QA-branschen i hela mitt yrkesverksamma liv, dvs. sedan tidigt 90-tal och främst haft roller som Teststrateg, Testprojektledare och Testledare.

Kan du berätta mer om projektet på SJ och din roll i det?

Absolut! Projektet involverar införandet av ett nytt bokningssystem för SJ. Det har varit en omfattande resa med många utmaningar och framgångar. Min roll som QA Manager innebär att jag ansvarar för att säkerställa kvaliteten i alla delar av projektet, från planering till implementering och drift.

Under det första halvåret fokuserade vi på att etablera projektet genom att sätta upp arbetsprocesser, definiera roller och skapa JIRA-flöden. Vi arbetade också med att utforma en teststrategi och inleda SJ:s övergång till ett mer agilt arbetssätt med influenser från SAFe-metodiken.

Under projektet etablerade jag  ett QA-team bestående av 12 personer som ansvarar för att genomföra automatiska regressionstester dagligen för att säkerställa att de vanligaste bokningarna alltid fungerar som de ska och att data i anslutande system uppdateras korrekt. Dessutom arbetar vi aktivt med att coacha och inspirera utvecklingsteamen för att förbättra deras färdigheter inom testautomation. Några i testteamet är dedikerade till olika utvecklingsteam för att genomföra funktionella tester i det teamet.

Jag känner en stor ödmjukhet inför uppdraget, dess storlek och är stolt över att kvaliteten är så bra. Detta är och har varit en riktig teamleverans av alla involverade team.
- Per Norstad, QA-manager Zington

Vad har det här projektet inneburit för dig och för SJ:s utveckling?

Jag känner en stor ödmjukhet inför uppdraget, dess storlek och är stolt över att kvaliteten är så bra. Detta är och har varit en riktig teamleverans av alla involverade team. För mig har detta projektet gett mig viktiga erfarenheter inom testområdet, arbetsprocesser i stora projekt. Det finns några saker jag skulle göra annorlunda idag. Projektet har också en större inverkan, som förbättrar användarupplevelsen för SJ:s kunder, SJ:s kommunikation till kunderna och effektiviserar företagets verksamhet.  

Vart befinner sig projektet just nu? 

Nu närmar vi oss det som vi kallar för Start of Travel, dvs första resdag närmar sig för de bokningar som gjorts i det nya bokningssystemet. Från och med denna tidpunkt används bara det nya bokningssystemet Nu är det fokus på sluttester av funktionalitet relaterade till att en resa genomförs. 

Per Norstad sitter framför sin dator i ett öppet kontorslandskap på Zingtons kontor.

Företag som står för liknande projekt, vad skulle du vilja skicka med?

För företag som står inför liknande utmaningar vill jag betona vikten av att investera i test och kvalitetssäkring från start, samt att omfamna förändring. Att omfamna förändring och erhålla rätt resurser är avgörande för att så stora projekt blir framgångsrika.

Underskatta inte vikten av information, rätt information till rätt personer i rätt tid. Etablera forum, lägg tid på tydliga, enkla presentationer (syfte, målgrupp).

I detta projekt för SJ har vi varit ca 180 personer där Zington har bidragit med 11 konsulter, främst inom Quality Assurance, också inom SAP samt med Product Owner, Business Analysts och Scrum Master-roller.

QA-fantaster som vill göra samma resa som du gjort, vilka är dina bästa tips?

Att som person vara ödmjuk och förtroendeskapande har hjälpt mig. Se till kundens bästa, det är det bästa för dig också!

Vad händer nu, vad är ditt nästa steg?

Först ser jag fram emot en sommarledighet med familjen. Vi tänker spendera tid på sommarstället i Stockholms skärgård, åka båt o bada. Det blir en tur med husvagn till Höga Kusten samt Bydalsfjällen.
Såklart hoppas jag få klart med nästa uppdrag så snart som möjligt. Vore toppen att gå på semester och veta var och när man ska börja nästa kapitel.

Våra karriärmöjligheter

Relaterat innehåll