Din sökning innehåller för få tecken

DataTjej: Ny jobbportal

DataTjej ville skapa ett forum som skulle gynna båda sina målgrupper - medlemmarna och arbetsgivare. Med hjälp av medarbetarna i Zington Accelerate, programmet för nyutexaminerade IT-konsulter, skapade DataTjej Jobbportalen - en plats för målgrupperna att involvera och engagera sig i varandra.

Om DataTjej

DataTjej är en ideell förening som arbetar med att främja tjejer och icke-binära i alla åldrar som är intresserade av IT och data. DataTjej över 3000 medlemmar runt om i hela Sverige, där det finns en oerhört enorm kompetens och drivkraft. Ett av styrelsen mål 2018/2019 var att skapa en Jobbportal för att öka medlemsvärdet för DataTjejs medlemmar och skapa en mer jämställd IT-bransch. Samt som ett sätt att uppfylla föreningens övergripande mål att få fler tjejer och icke-binära ut i IT-branshen.

Utmaning

Jobbportalen är ett initiativ av DataTjej i deras strävan att vidareutveckla DataTjejs erbjudande till medlemmarna och företag.  Organisationen upplevde att det saknades en tjänst där båda dessa kunde mötas. DataTjej ville hitta en lösning som vara intresseväckande och lockande för medlemmarnamed och samtigit göra annonseringsstegen så få och smidiga som möjligt.

En annan utmaning som framkom genom en enkätundersökning till medlemmarna var att företagen skrev och riktade sina annonser på ett sådant sätt att många unga tjejer kände sig exkluderade. Det kunde exemplevis handla om ordval och kompetenskrav i annonserna.

- Vi ville skapa en plats där företag aktivt kan jobba för en jämställd IT-bransch. Där företag erbjuds en tjänst där de aktivt kan annonsera exklusivt mot den underrepresenterade målgruppen, med förhoppningen att även förstå hur vi aktivt kan arbeta med att attrahera flera, enligt organisationen DataTjej.

Lösning

En viktig faktor i lösningen var att portalen skulle ha personliga inloggningar för medlemmarna och att inget material skulle kunna delas vidare till icke-medlemmar.

Ett annat krav var att lösningen skulle vara tydlig och enkel för DataTjej att ta över förvaltningen av och fortsätta vidareutveckla sidan vid behov. Då DataTjej är en ideell förening krävdes det även att den interna belastningen av tjänsten blev så liten som möjligt.

Tillsammans med representanter från DataTjej samt Zington Accelerate, utvecklades Jobbportalen i Wordpress. Teamet bestod av projekledare, kravställare, utvecklare och testare. 

- DataTjej har över 2700 medlemmar över hela Sverige, här finns enorm kompetens och driv. Med Jobbportalen vill vi göra det enklare för våra medlemmar att hitta sin drömarbetsgivare, samtidigt som vi vill hjälpa näringslivet i att bli mer inkluderande, säger Erika Thunstedt, som till vardags är konsult på Zington samt jobbar ideellt som Näringslivsansvarig för DataTjej. I projektet med Zington har hennes roll varit produktägare.

Resultat

DataTjej kan med sin nya tjänst Jobbportalen erbjuda sina medlemmar ökat medlemsvärde och ett steg in till IT-branschen. Tjänsten kan även hjälpa företag att aktivt arbeta för en mer jämställd IT-bransch. Genom den nya tjänsten kan DataTjej även öka sina inkomster till föreningen som i sin tur gynnar föreningens arbete framåt.

Lanseringen skedde den 12 december 2018, där DataTjej och Zingtons jämlikhetsnätverk tillsammans höll en föreläsning om hur näringslivet kan attrahera fler tjejer och icke-binära till IT-branschen. Tanken var att lyfta fram medlemmarnas åsikter som framkommit ur enkätundersökningen där över 250 medlemmar svarat. Vid lanseringen deltog intressenter från branschen, både företag och medlemmar.

Vill du veta mer om samarbetet med DataTjej, eller är du kanske nyfiken på Zington Accelerate? Tveka inte att höra av dig till mig!