Din sökning innehåller för få tecken

SIS: Förenad vision ger resultat

Swedish Standards Institute är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. Eftersom SIS erbjudande och verksamhet till största del är informationsbaserad, är digitalisering avgörande för organisationens framtid.

Utmaning - Den digitala förändringsresan

Alla talar om digitalisering, men det är inte alla som lyckas genomföra den. För SIS har digital omställning varit en högt prioriterad fråga det senaste decenniet. Trots viljan har de inte lyckats genomföra de förändringar som krävts för att kliva in i den digitala förändringsresan. En av utmaningarna som SIS stötte på var att digitalisering endast hanterades av IT, istället för att hanteras tillsammans med övrig verksamhet. Organisationen som helhet var inte van att driva stora projekt, och historiskt sett har initiativen varit spridda som öar. Den komplexa IT-miljö som SIS befunnit sig i har försvårat både helhetsperspektivet och utvecklingsarbetet, vilket i sin tur skapat utmaningar för IT att leverera enligt resten av verksamhetens förväntningar. Listan med förbättringsåtgärder har således bara blivit längre, och en digital förflyttning till slut känts övermäktig. 

Lösning - Involvera och prioritera digitalisering i hela verksamheten

När SIS lyfte frågan från IT och valde att involvera hela sin verksamhet i digitaliseringsfrågan kunde de äntligen påbörja sin resa. Med fokus på kundernas upplevelse och förväntningar, samt de utmaningar och möjligheter digitaliseringen innebär för branschen i stort, kunde SIS definiera vad digitalisering innebär för just dem. Huvudfrågan landade i vad SIS behöver för att kunna behålla sin konkurrenskraft i framtiden, och med det som grund blev digitaliseringen högt prioriterad för såväl medarbetare, som ledning och styrelse.

När de definierat vad gick de vidare med hur. Hur skulle genomförandet se ut? Och hur skulle det hänga ihop? För att kunna möta de höga förväntningar som ställs kom de fram till att de behöver ha effektivitet som utgångspunkt. För att vara just effektiva blev det kritiskt att flera stora projekt måste kunna löpa samtidigt. För att nå framgång tog man fram ett strukturerat helhetsperspektiv. En effektiv organisation med en samlad bild, som möjliggjorde hantering av beroenden och prioriteringar. Programstyrning etablerades med agila metoder, löpande uppföljning och sammansvetsade team. För att säkra leveranser med helhetsansvar även framåt, valde SIS att etablera ett strategiskt samarbete med Zington.

Resultat - Digital förflyttning & effektivare verksamhetsprocesser

Ledningen har lyckats göra den digitala förflyttningen till en strategisk, affärsmässig och operativ frågeställning, som förväntas genomsyra hela verksamheten. Första delen i programmet har syftat till att skapa rätt förutsättningar, med rätt prioriteringar. En mer effektiv dialog har skapats, dels på ledningsnivå, men också mellan IT och övrig verksamhet. Organisationen diskuterar kontinuerligt nya idéer för att framgångsrikt fortsätta den digitala förflyttningen framåt.

Programmet förväntas medföra stora affärsmässiga vinster för SIS. Bland annat får de nya sätt att paketera och distribuera produkter, men även stärkt lojalitet och engagemang från kund. Med effektivare verksamhetsprocesser minskar individberoendet och de kommer att få attraktiva kanaler, samt en modern webb och e-handel.

Digitalisering för oss handlar om överlevnad. Effektiva arbetssätt och samarbeten med våra viktiga partners.
Nina Sjödin SIS
fd. CFO och tf. CIO

Är digitalisering endast en IT-fråga i din organisation? Jag berättar gärna hur vi kan hjälpa er med er digitala affärsutveckling!